Vad är litteraturhistoria?

Genom ämnet litteraturhistoria försöker man förstå det samhälle i vilket en bok uppkommer. Hade William Shakespeare eller Astrid Lindgren skrivit annorlunda om de varit verksamma författare i dag? Sannolikt.

Tack vare ett litterärt verk kan man också få en bättre inblick i de forna tiderna. Ta Homeros Iliaden som exempel. På grund av att detta epos är bevarat kan vi ha viss kunskap om livet i de gamla grekernas värld. Kunskap som annars varit förlorad för oss.

Tiden och utvecklingen är viktiga aspekter av litteraturhistoria. När man studerar böcker från olika decennier, århundraden och årtusenden kan man se hur litteraturen ändrats allteftersom. Såväl ämnena författarna intresserar sig för som hur de faktiskt skriver skiftar över tid, det framgår tydligt. Den intressanta frågan är hur(?).

Studera litteraturhistoria på universitetet

På högskola och universitet är litteraturhistoria en gren inom just litteraturvetenskap. Det går många gånger att läsa fristående kurser med fokus på litterära klassiker. Samtidigt ingår de litteraturhistoriska perspektiven och läsning av litteraturklassikerna i huvudämnet.

Kritik mot litteraturkanon

Kanon har varit viktigt inom litteraturhistoria. Enkelt förklarat innebär litteraturkanon att man studerar vissa böcker för att de anses vara viktigare än andra. Ofta har man pratat om världens litteraturhistoria och ändå bara lyft fram den vita mannens verk. Litteraturlistan har varit tämligen snäv, vilket litteraturvetarna själva påtalat.

På senare år har kanon omförhandlats och det kan vara så att synen på klassiker har ändrats i och med detta. Även om Johann Wolfgang von Goethes Den unge Werthers lidanden eller Fjodor Dostojevskijs Brott och straff fortfarande ses som viktig litteratur, finns det mycket annat man betraktar som minst lika viktigt.

Varför kanon över huvud taget existerar är en litteraturhistorisk problemformulering i sig.

Studier av medier

Inom en kort tid har medielandskapet ändrats helt. Studier av medier – även av sociala medier – är något som litteraturvetenskapen intresserar sig för mer och mer. Det finns till och med ett fält som kallas digital humaniora och som bland annat utvecklats ur litteraturvetenskap.

Hur har de digitala trenderna påverkat journalisternas sätt att skriva artiklar och vad kan bloggare säga om hur livet med psykisk ohälsa ändrats över tid? Det här är två frågeställningar som kan ges en litteraturhistorisk koppling, om än en samtidshistorisk sådan.

Läs om litteraturhistoria för skojs skull

Det går alldeles utmärkt att läsa litteraturhistoria för skojs skull. När du läser de gamla klassikerna gör du nästan en tidsresa. Många läslöss har en favoritepok i litteraturhistorien – du med?

Exempel på litterära epoker

Tidevarvet påverkar språket och innehållet. Det finns helt enkelt en anledning till att litteraturhistorien kan delas in i olika epoker. Nedanför följer exempel på litterära epoker:

  • Antiken
  • Medeltiden
  • Renässansen
  • Barocken
  • Upplysningen
  • Romantiken
  • Realismen
  • Modernismen

Nya litteraturhistoriska verk

Ett tecken på att synen på litteraturhistoria förändras är att det kommer nya litteraturhistoriska översiktsverk. 2021 släpptes standardverket Natur & kulturs litteraturhistoria, som även lyfter historiens bortglömda författare och genrer.

Boken förklarar också de olika verken i bredare sammanhang. Vilka förhållanden finns mellan litteratur och exempelvis film, politik eller religion? Om du är på jakt efter en introduktion till fältet anses detta verk vara den bästa introduktionen som finns i dag.