En skog av möjligheter

Författare: Ola Engelmark
Titel: En skog av möjligheter: Om tidlös kunskapstörst och företagsamhet bland Sveriges alla träd
Sidor: 149
Förlag: Carlsson bokförlag
Läst som: Bok
Betyg: 4 av 5

Varje generation bör ställa sig frågan om hur samhället kan utvecklas. Men för skogens del, behöver varje generation också fråga sig: Hur ska kommande generationer hantera skogens resurser? För de skogar människor formar idag ska användas av ännu ofödda i en tid ingen nu levande vet något om.

I En skog av möjligheter söker författaren Ola Engelmark svar på hur tidlösheten och platsens värden kan guida skogens beslutsfattare att sköta skog bortom dagens tidsbundna trakthyggesperspektiv. Idag är skogsbruk drivet av storskalig effektivitet, teknik och ekonomi. Det styrs av ord som omloppstid och lägsta avverkningsålder. Med detta följer konsekvenser som går ut över den biologiska mångfalden och ekosystemet. Engelmark ger här exempel, ställer frågor som inte stora skogsförvaltare och industri ställer. Han vill inspirera till nya handlingar, nytt företagande och gör nedslag i olika skogar, och möter människor med skilda skogliga perspektiv. Med respekt, kunskap och öppet sinne närmar han sig frågorna. Svaren får du fortsätta att söka så att de passar just dig i ditt skogsliv.

Naturen har alltid varit viktig för mig, men jag har alltid tagit den för givet. Den finns ju där, vart skulle den ta vägen? Min familj har skogsbruk och att avverka har varit en naturlig del i skogsskötseln. Trodde jag. Nu mer tycker jag det är hemskt hur man förstör skogar, svampställen, boplatser genom trakteshyggen. Och för vad? Några ynka kronor.

Det var först när jag läste Peter Wohllebens bok Trädens hemliga liv som jag verkligen fick respekt för träden och började uppskatta skogen på riktigt. Allt den gör för oss, allt den ger. Bara för att vi människor ska komma där och förstöra allt, så otacksamt. Den här boken, En skog av möjligheter, är bra och fin. Ola Engelmark har koll och han gör så jäkla bra och viktiga poänger i den här boken. Hur han närmar sig det hela med respekt och förståelse. Just nu skulle jag vilja köpa en bok till alla skogsbrukare och tvinga dom att läsa den. Jag vet att jag ska tvinga min pappa att läsa den.

Den allra intressantaste delen han tar upp, är att det är helt lagligt för vem som helst att köpa och bruka en skog. Du behöver inte ha några kunskaper om något. Möjligtvis hur du fäller ett träd. I övrigt inget. Som skogsägare har du ansvar för otaligt många liv i skogen, många fler än du har som exempelvis jägare. Jag älskar tanken om att måsta ha en examen i skogsägarskap. För det är det som är det stora felet, kunskapsbrist. Och det finns alldeles för lite pengar att tjäna i att kalavverka.

Jag hade ett problem med den här boken, det var att jag tyckte den saknade ett flyt. Jag hade svårt att få ett flöde i läsningen, men det är ett litet problem i sammanhanget. Det är korta kapitel som gärna får ta lite tid att läsa. Han är väldigt pedagogisk och jag tror inte att du som saknar kunskap helt inom ämnet ska behöva sitta undrandes om vad något är. Det här är en bok som behövs Den väcker nyfikenhet och en lust att förändra Sveriges skogshållning. För sanningen är den, att Sverige är det land i världen som hanterar skog mest vårdslöst och frankt sämst. För snart sitter vi där, med planterade rader av tall och gran i livlösa skogar. Med bara några ynka procent riktig skog kvar och då kommer det inte att vara så kul att gå ut i skogen. Den kommer inte att ge oss något. Bara tråkig livlös monokultur helt utan mångfald.

Läs den. Sätt dig in i våra skogar, på ett intressant och spännande sätt. Det är inte tråkigt, jag lovar. Och vill du läsa mer? Läs Peter Wohllebens Trädens hemliga liv och snart Skogen -. en handbok. Känner du någon som äger skog? Se då till att de också läser den, eller prata med dem. Kanske inte för dig själv. Men gör det för dina kommande generationer.

Gillar

Kommentarer